Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

20/7 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s účinnosti od 17.07.2020, vydala Mimořádné opatření č. 15/2020. Toto opatření se vydává v návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci na celém území Moravskoslezského kraje a jeho hlavním cílem je přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová opatření patří omezení shromažďování a omezení návštěv rizikových skupin obyvatel, včetně používání prostředků individuální ochrany.

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Mimořádné opatření č. 15/2020 zde