50 let Gymnázia Olgy Havlové

19/9 2022

Gymnázium Olgy Havlové dne 15. řijna 2022 oslaví 50 let!

50 let Gymnázia Olgy Havlové

V 11 hodin si můžete prohlédnout samotné gymnázium. Akademie bude probíhat od 16:00 hodin do 18:30 hodin v aule VŠB-TUO. Vstupné na akademii se bude vybírat formou dobrovolného příspěvku v hotovosti na místě.