PORTÁL DOPRAVY USNADNÍ KOMUNIKACI S ÚŘADY

21/12 2022

Ministerstvo dopravy spustilo na začátku prosince 2022 nový Portál dopravy, který postupně umožní občanům ve větší míře elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy.

PORTÁL DOPRAVY USNADNÍ KOMUNIKACI S ÚŘADY

Ministerstvo dopravy spustilo na začátku prosince 2022 nový Portál dopravy, který postupně umožní občanům ve větší míře elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy. Již na samém počátku spuštění mohou občané za předpokladu, že budou mít přístup do Portálu dopravy nebo Portálu občana, cestou elektronického přihlášení například pomocí eObčanky, mobilního klíče nebo bankovní identity, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, podávat žádosti o zrychlené vyřízení ŘP do pěti pracovních dnů, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti taxislužby, plavidel, letectví apod. Postupně bude Ministerstvo dopravy jednotlivé funkcionality rozšiřovat směrem k registru vozidel, včetně aktuálního přehledu o provedených technických kontrolách vozidel. V této souvislosti nelze opomenout fakt, že jen v registru vozidel ORP Ostrava bylo k datu 30.11. 2022 z počtu 230 832 provozovaných vozidel evidováno více jak 15 tis. vozidel bez platné TK. Právě pro větší informovanost řidičů by měl sloužit do budoucna Portál dopravy, který by při nastavení avizace platnosti TK v dostatečném předstihu informoval řidiče o jejím vypršení.

Cílem spuštěním Portálu dopravy, propojením s Portálem občana, který je součástí Portálu veřejné správy je nejen úspora času a peněz občanů, kteří mohou, namísto návštěv úřadů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě, ale bezesporu i zkvalitnění práce veřejné správy jakožto poskytovatele veřejných služeb.

Bližší informace na www.portaldopravy.cz