Alois Pavlíček

Alois Pavlíček - učitel, veřejný činitel

Alois PavlíčekAlois Pavlíček se narodil v roce 1886 v Litultovicích na Opavsku. Po studiích nastoupil, 1.září 1906 na obecnou školu v Martinově, jako učitel.

V Martinově, kde prožil celý svůj život, založil rodinu, postavil rodinný dům a veřejně se angažoval. V obci zastával různé funkce. Několik let pracoval v obecním zastupitelstvu. Byl členem rady a skoro dvě volební období vykonával funkci starosty Martinova.

Od 28. října 1920 do 9. listopadu 1930 byl správcem obecní knihovny.

Po rezignaci starosty Martinova pana Karla Trojka 10. prosince 1922 byl zvolen starostou obce do konce volebního období. Po obecních volbách 16. září 1923 byl na první schůzi obecního zastupitelstva 8. října 1923 zvolen starostou Martinova. Do voleb šel za Československou sociálně demokratickou stranu. Funkci starosty vykonával až do 20. října 1930, kdy rezignoval na všechny funkce ze zdravotních důvodů.

8. února 1925 byl obecním zastupitelstvem zvolen prvním kronikářem Martinova. Tuto funkci vykonával až do vzniku protektorátu.

Od 26. prosince 1920 do 9. listopadu 1930 byl předsedou místní školní rady a obecním písařem. Mimo těchto funkcí vykonával veřejné funkce krátkodobé. K nim se řadila funkce předsedy komise pro hubení škodlivého hmyzu (v roce 1927), funkce jednatele odvodňovacího družstva (v roce 1927).

Po zlepšení zdravotního stavu se řídící učitel pan Alois Pavlíček vrátil do veřejného života v obci. Od 24. ledna 1932 byl předsedou místní osvětové komise a od 2. listopadu 1933 se stává členem místní školní rady, později i jejím předsedou.
Během okupace zastával funkci obecního tajemníka. Jako tajemník obecního úřadu zachránil písemnosti úřadů v Martinově, které měl zničit na rozkaz německých okupantů. Písemnosti uschoval v pekařské peci v obecním domě a tím je zachránil.

Zemřel v roce 1964.