Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk - čestným občanem

tgm7. března 1935, v den 85. narozenin T.G.Masaryka byl prezident republiky na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva v Martinově, která se konala za velké účasti martinovských občanů v sále hostince Viktora Závodského, zvolen ,,čestným občanem Martinova".

Hlavní projev na slavnostní schůzi přednesl řídící učitel pan Alois Pavlíček, který ve svém vystoupení vyzvednul zásluhy prezidenta o stát.

Přesně za rok 8. března 1936 při oslavě 86. narozenin prezidenta, která se uskutečnila v budově místní obecné školy, byly v průčelí chodby odhaleny dvě pamětní desky s nápisy:

,, T.G.Masaryk se zasloužil o stát"
,,T.G.Masaryk byl jmenován čestným občanem Martinova".

Při této oslavě slavnostní projev přednesl starosta Martinova pan Ondřej Besuch. Význam slavnosti zhodnotil i okresní školní inspektor pan Andělin Novák.

Po kulturním vystoupení žáků místní obecné školy, vlastní odhalení pamětních desek provedl okresní hejtman pan Čeněk Šiška.

Kromě pamětních desek zhotovených z bronzu, byla v průčelí chodby instalována busta T.G.Masaryka.