Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Základní údaje

Poslední změna: Pondělí 08.01.2018 14:44
Martinov je městským obvodem statutárního města Ostravy. Počátky Martinova spadají do doby, kdy Ostravsko zasáhlo husitské hnutí. O obcích patřících k dnešní Ostravě z této doby se zachovalo poměrně málo zpráv, zvláště to platí o obcích ležící na území bývalého Opavska, kde Martinov náležel. První archivní materiály o Martinovu pocházejí z roku 1424, i když ves vznikla pravděpodobně mnohem dříve. Rozkládá se na prvém břehu řeky Opavy v místech, kde začíná Opavská pahorkatina.

RadniceLeží na štěrkovém podkladě s dosti úrodnou hlínou. Krajina byla dříve pravděpodobně hodně zalesněná, s převahou listnatých stromů. Lesy ovlivňovaly podnebí, způsobovaly větší srážky. Tekoucí řeky Opava a Odra měly dříve mnohem více vody, než je tomu v současné době. Blízká řeka Opava vymlela hluboká koryta, která se staletím měnila a stávala se příčinou hraničních sporů mezi držiteli jednotlivých panství. V současné době je Martinov příměstskou částí Ostravy, ale zachovává si svůj osobitý venkovský charakter. Je plně vybaven inženýrskými sítěmi, infrastrukturou a snadnou dostupností MHD,čímž se stal Martinov velice atraktivním a podněcuje spoustu občanů k zapuštění svých kořenů právě v našem městském obvodě.

 

Charakteristika Martinova

Rozloha: 4,03 km2 (2% Ostravy)

 

Půdní struktura 

Druh půdyzemědělská půdalesyvodní plochyzastavěná plochaostatní plocha
Rozloha 254 ha 26 ha 12 ha 44 ha 67 ha
v % 63 %  6 % 3 % 11 % 17 %

Počet obyvatel k 1. 1. 2018  = 1 162

viz http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy

celkemmladší 15 letod 15-ti letcizinci
1 151  136  1015  11

   
Domovní a bytový fond:

Tato statistika vychází z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Na stránkách Českého statistického úřadu vyplňte údaj "městská část (obvod)" viz tabulka č. 117 a 118.

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Martinov
Martinovská 3154/23
723 00 Ostrava-Martinov


Úřední hodiny »