Sběrné dvory

Sběrný dvůr Martinov

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat: 

  • objemné odpady (nábytek, koberce ...)
  • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
  • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích (duben - říjen PO-NE 8-20, listopad - březen PO-NE 8-18) a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-17, SO 7-14)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

Občané mohou ve sběrném dvoře odevzdat maximálně 2m3 odpadu, což odpovídá množství, které se vejde do přívěsného vozíku za osobní automobil.

větší množství: http://www.ozoostrava.cz/sluzby-pro-obcany-a-obce/komplexni-system-nakladani-s-komunalnimi-odpady/sberne-dvory


Ve sběrném dvoře v Martinově, který leží na nově zrekonstruované ulici K Turkovu (vedle garáží), se začala přijímat suť a směsný stavební a demoliční odpad, a to za úplatu.
Cena za likvidaci stavebních odpadů se stanovuje podle objemu a typu odpadu:

Suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina kamení, keramické střešní tašky):
10 l (kbelík).............. 5 Kč
20 l (pytel) .............. 10 Kč
400 l (menší vozík)... 200 Kč
750 l (větší vozík)......350 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla...):
10 l (kbelík)..............20 Kč
20 l (pytel) .............. 30 Kč
400 l (menší vozík)... 600 Kč
750 l (větší vozík)......1000 Kč
Stavební odpady a sutě nesmí obsahovat nebezpečné odpady (např. eternit, azbest)!
Okna a dveře přijímají všechny sběrné dvory, a to za úplatu.
Cena za likvidaci: okenní křídlo 30 Kč/ks, dveře 50 Kč/ks, rám 10 Kč/ks.

Provozní hodiny sběrného dvoru Martinov: 

www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory

UPOZORNĚNÍ:

Možnost odložení odpadu v neděli, kdy je sběrný dvůr v Martinově uzavřen, je ve sběrných dvorech městských obvodů v Ostravě-Porubě (vedle průmyslového areálu na ul. Nad Porubkou), Zábřehu, Přívoze a Kunčicích.