Ulice

Martinovské ulice

Bezová

Vede od Martinovské ulice k rodinnému domu pana Hlaváče. Dříve tato ulice byla známa jako ,,Cesta do písku". Název ulice Bezová byl schválen v září 1999. Povrch ulice je asfaltový.

Borovicová

Dříve nazvaná ,,Vydranec". Ulice vede z Martinovské ulice, od zastávky autobusů MHD ,,Martinov střed" ve směru do Plesné. Název Vydranec, i když byl vžitý některým občanům nevyhovoval, proto ulice dostala nové pojmenování, které bylo schváleno v září 1999. Povrch ulice je asfaltový. 

Dubová

Nejnovější slepá ulice v Martinově, schválená v září 2015. Vede od Martinovské ulice k nové výstavbě rodinných domů. Název vznikl na základě skutečnosti, že v bezprostřední blízkosti rostou duby.

Kamenná

Dříve známá jako ,,Stará cesta" byla původní okresní silnicí vedoucí do Plesné. Po vybudování nové silnice se původní cesta stala vedlejší místní komunikací. Rekonstrukce byla provedena v roce 1974. Ulice má asfaltový povrch, byla v ní provedena kanalizace.

K Turkovu

Vede z Martinovské ulice do Turkova. Má asfaltový povrch. V ulici není obytných domů a vede ke garážím.

Martinovská

Je nejdelší ulicí v našem městském obvodu. Sama ulice má počátek v Třebovicích na křižovatce s ulicí Opavskou a končí v Plesné na Žižkově. Tato ulice prochází Martinovem po celé jeho délce a tím se stala hlavní tepnou našeho městského obvodu. Podél této ulice stojí důležité objekty jako jsou: Potravinářské závody, stará škola, Radnice s mateřskou školou, hasičská zbrojnice, kaple aj.. V centru Martinova na tuto ulici navazuje nově zrekonstruované martinovské náměstí s kašnou. Tato ulice zažila několik rozsáhlých rekonstrukcí. V posledních letech to bylo zavedení plynofikace, splaškové kanalizace a vybudování a zrekonstruování chodníků podél této ulice, které přispělo k bezpečnosti občanů na této ulici. Povrch je asfaltový.

Na Hraničce

Patří k nejmladším pojmenovaným ulicím v Martinově. Tato ulice dostala své jméno v roce 2007. Vede stromovou alejí k lesu zvaný ,,Janovec". Má charakter polní cesty. 

Na Hrázi

Vede od Martinovské ulice k rodinným domům a zahrádkářské osadě Na Hrázi. Tato ulice volně kopíruje směr Plesenského potoka. Povrch této ulice je asfaltový. 

Na Pastvisko

Vede od Martinovské ulice (od hasičské zbrojnice), kolem garáží k řece Opavě. Tato cesta v minulosti sloužila k hnání dobytka na pastvu k řece Opavě. V současné době slouží především chatařům a zemědělcům. Povrch této ulice je asfaltový. 

Na Svobodě

Vede od Martinovské ulice a ústí na ulici Průběžná. Název získala z názvu ,,Svoboda", jež se v minulosti této části Martinova říkalo. Podél této ulice jsou především rodinné domy, které z velké části byly postaveny mezi světovými válkami. Ulice prošla několika rozsáhlými rekonstrukcemi: položení nového asfaltového koberce, elektrifikace, rekonstrukcí chodníku aj. Je to jediná ulice v Martinově na níž jsou místěny zpomalovací retardéry. Povrch je asfaltový.

Na Zahumení

Patří k nejmladším pojmenovaným ulicím v Martinově. Tato ulice dostala své jméno v roce 2007. Navazuje na ulici Přední Padělky a vede za zahradami starousedlíků. Volně na ní navazuje ulice Na Hraničce. Část komunikace má asfaltový povrch a zbývající část má charakter polní cesty. 

Náměstí plk. Adolfa Musálka

Nejmladší náměstí v Martinově. Tato ulice dostala své jméno v  červnu 2013. Přejmenování části ulice Přední Padělky a části ulice u Hůry a pojmenování dosud nepojmenovaného veřejného prostranství vyvstal v souvislosti uctění památky 70. výročí úmrtí plk. Adolfa Musálka v roce 2013.

Přední Padělky

Vede od Náměstí plk. Adolfa Musálka a volně navazuje na ulici Zadní Padělky. Dříve zvaná padělková cesta spojovala střed Martinova s částí zvanou Mlýnek. Cesta je využívána místními usedlíky, ale i zemědělci. Poslední zajímavosti je vybudování třech třípatrových bytových domů na této ulici. Povrch je asfaltový. 

Trachovec

Vede z Martinovské ulice od zastávky MHD Martinov - střed ve směru do Plesné. Ulice dostala pojmenování v roce 1999 podle majitelé pozemku Karla Trachty z Březí. Povrch je asfaltový.

U Dílen

Jedná se o nejkratší ulici v našem městském obvodu. Vede z Martinovské ulice k bytové zástavbě vedle Dílen dopravního podniku Ostrava-Martinov.

U Opavice

Vede podél chatové oblasti u řeky Opavy. Ke schválení pojmenování této ulice došlo v roce 2002. Povrch je asfaltový. 

U Hůry

Vede z Náměstí plk. Adolfa Musálka až k schodům vedoucím na Martinovskou ulici. Dříve se této ulici říkalo ,,Malá strana". Pojmenování bylo schváleno Radou města Ostravy. Povrch ulice je asfaltový. 

Provozní

Je ulicí neobydlenou, bez obytných objektů. Dominantou této části je Areál podnikatelů. Tento objekt je pod správou úřadu městského obvodu Martinov. V blízkosti Areálu podnikatelů se nachází sběrný dvůr. Povrch je asfaltový.

Zadní Padělky

Je část Padělkové cesty s obytnými objekty ve Mlýnku. Název ulice byl schválen v roce 1978. Povrch je asfaltový.