Czech Point

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT Czech POINT OBČANOVI?

Výpisy z veřejných registrů

1. Obchodní rejstřík
2. Katastr nemovitostí
3. Živnostenský rejstřík
4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
5. Insolvenční rejstřík
6. Rejstřík trestů právnických osob (služba bude dostupná od 1.4.2012)

Výpisy z neveřejných registrů

1. Trestní rejstřík
2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Podání

1. Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
2. Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby
3. Podání žádosti o zřízení datové schránky
4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
5. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
6. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
7. Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
8. Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
9. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
10. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.
11. Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
12. Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS

Autorizovaná konverze dokumentů

1. Konverze z listinné do elektronické podoby
2. Konverze z elektronické do listinné podoby
3. Ověření provedení autorizované konverze

Funkcionality informačního systému základních registrů

1. Výpis údajů z registru obyvatel
2. Výpis údajů z registru osob
3. Veřejný výpis údajů z registru osob
4. Výpis o využití údajů z registru obyvatel
5. Výpis o využití údajů z registru osob
6. Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
7. Žádost o změnu údajů v registru osob
8. Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě