Zpravodaj Martin

Občasník Martin

Martin

Vážení občané,

chtěli bychom Vás přivítat na internetových stránkách našeho občasníku MARTIN. Jednotlivá čísla, která dostáváte do svých poštovních schránek, pro Vás připravila redakční rada zřízena, Radou městského obvodu Martinov.
Nově zvolená redakční rada již navázala na své předchůdce a snaží se ve svých číslech především informovat občana Martinova o dění v našem městském obvodě. Mezi pravidelné rubriky patří: Z jednání Rady....... , Zastupitelstvo........ mimo jiné projednalo, Okénko radních, Z historie Martinova, Společenská rubrika a Kytička jubilantům. Mezi pravidelné přispívatele patří zástupci místních spolků, kteří nás informují o činnosti organizací.
Občasník MARTIN budete dostávat do svých schránek čtvrtletně a to v měsících březen, červen, září a prosinec nebo si jej můžete přečíst na těchto internetových stránkách, které budou s každým novým číslem pravidelně aktualizovány. Přál bych si, aby se Vám náš občasník líbil, abyste dostávali co nejvíce informací o dění v našem městském obvodě a aby jste se seznámili s činností místních spolků. Pokud budete chtít obohatit náš občasník nějakým svým postřehem nebo budete li mít potřebu něco martinovským občanům sdělit, redakční rada je připravena Váš článek otisknout.

Termíny uzávěrek:
1. března
1. června
1. září
1. prosince

Redakční rada

Ing. Monika Křížková,

šéfredaktorka redakční rady

Jolana Kavalková
členka redakční rady

Adresa vydavatele

Statutární město Ostrava - Městský obvod Martinov,
Martinovská 3154
Ostrava-Martinov
723 00

Emailová adresa

rrmartinov@seznam.cz

Povolení

Povoleno pod číslem registrace MK ČR E 12822.