Formuláře

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Odhlášení poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)
Odhlášení z místního poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení odstranění Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Ohlášení stavby Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Oznámení změny v užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Společné oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o pronájem pozemku Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení zahrádky a pod stavbou chaty
Žádost o pronájem pozemku Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob
Žádost o přidělení nové známky pro psa Místní poplatek ze psů
Žádost o stavební povolení Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb
Žádost o vydání společného povolení Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb