Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava

Vyhlášky Statutárního města Ostravy

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení naleznete na adrese

http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy