Informace pro občany s trvalým pobytem na "úřadě"

2/1 2017

Martinovská 3154/23, Ostrava-Martinov

 • od 1.1.2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro osoby, které mají adresu trvalého pobytu na ul. Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, ukládány na podatelně úřadu městského obvodu Martinov.

• desátým dnem uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně městského úřadu se písemnost považuje za doručenou.

• i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem tedy neznamená, že po něm nikdo nemůže nic chtít, protože o tom nebyl vyrozuměn.

• řízení i za takové situace pokračuje dále. Nepřevzetím pošty lze naopak promeškat lhůtu pro odvolání a poškodit sám sebe.

info_vyzvy.pdf