Informace z Charity Ostrava

11/1 2022

Seznamte se s aktuálními aktivitami Charity Ostrava na začátku roku 2022.

Informace z Charity Ostrava

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi

Tříkrálová sbírka 2022 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti obyvatel Ostravy, obcí a měst v okolí. Podpora do pokladniček kolednických skupinek a do stacionárně umístěných pokladniček na úřadech, v obchodech a dalších místech se do Tříkrálové sbírky shromažďuje do 16. 1. do on-line sbírkové pokladničky Charity Ostrava je možné přispět do  31. 1. na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Prostředky ze sbírky na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo lidí se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Výsledky a využití sbírky je publikováno na webu.

 


Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Další informace na webu.

 

„Sociální službu „noclehárna“ poskytujeme mužům bez domova celoročně za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh, základní nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí charitního domu a psychosociálního poradenství“ sděluje Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „V mrazivých dnech  bychom rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost obracíme s dárcovskou výzvou NOC POD STŘECHOU“ vysvětluje ředitel Pražák. Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může poskytnout zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

 

„Důležitá a většinou klíčová možnost noclehu a bydlení může pomoci překonat krizi řadě lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost a pak může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života,“ vysvětluje smysl služby Noclehárna Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. Františka.

 

Finanční podpora 50 Kč do dárcovské výzvy NOC POD STŘECHOU umožní Charitě Ostrava zajistit jeden bezplatný nocleh pro potřebné lidi bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658

Děkujeme!

 

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu.

  

 

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. otevíráme v Charitním domě sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum. Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů a individuálních dárců. V případě potřeby můžete využít kontakty na jednotlivé služby nebo je předat lidem v nouzi ve vašem okolí. Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava pro lidi bez domova níže nebo na webu: https://ostrava.charita.cz/lide-bez-domova/

https://ostrava.caritas.cz/aktualne/aktualne/sluzby-charity-ostrava-pro-lidi-bez-domova/

  

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy

Charita Ostrava hledá novou kolegyni nebo kolegu do týmu Charitního střediska Matky Terezy a sv. Anežky České v Hrabyni pro poskytování pečovatelské služby a osobní asistence na pozici – pracovník sociální péče pro seniory. Nadále nabízíme pracovní uplatnění pro lékaře v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života a zdravotní sestru v Mobilním hospici sv. Kryštofa. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

 

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 2. 2022, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz