INFORMACE Z CHARITY OSTRAVA

21/12 2022

Seznamte se s aktuálními aktivitami Charity Ostrava na začátku roku 2023.

INFORMACE Z CHARITY OSTRAVA

Charitní Tříkrálová sbírka 2023

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané osobně nebo při on-line koledě v termínu 1. – 15. ledna 2023. Třiadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika podpoří i ostravské záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné přispět na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Pokud to situace umožní, Tři králové budou přinášet do domácností dary v podobě tříkrálového cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb tato pomoc plyne. V Ostravě i okolí budou rozmístěny také stacionární pokladničky. Více o Tříkrálové sbírce 2023, její organizaci a využití naleznete na webu ZDE.

 

 

Tříkrálový koncert a Tříkrálový punč 2023 v Ostravě

Kněžská Gregoriánská Schola vystoupí 3. 1. 2023 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava v rámci Tříkrálového koncertu. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2023, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

V pátek 6. 1. 2023 bude v době 15 - 19 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj a pro všechny kolemjdoucí také doprovodný program. Na místě se bude družina Tří králů, která Vám popřeje vše dobré do celého nového roku.

web akce: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralovy-koncert-v-ostrave-2023/

 

 

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. bude dle potřeby fungovat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum – tzv. krizová noclehárna. Bezplatný nocleh pro ženy a muže bez přístřeší bude možný Charitním domě sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54 v Ostravě-Vítkovicích. Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány celoročně s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu ČR, Evropské unie a  mnoha dalších donátorů.

 

Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava pro lidi bez domova: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/

 

 

Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Finanční podpora 50 Kč do této dárcovské výzvy umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro potřebného člověka bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!

 „Sociální službu „noclehárna“ poskytujeme mužům bez domova celoročně za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh, základní nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí charitního domu a psychosociálního poradenství“ říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „V mrazivých dnech  bychom rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost obracíme s dárcovskou výzvou NOC POD STŘECHOU“ vysvětluje ředitel Pražák. Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může poskytnout zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. „Možnost noclehu může pomoci překonat krizi řadě lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost a pak může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života,“ vysvětluje smysl služby Noclehárna Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. Františka.

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/nocleharna-frantisek/

 


Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálních konzultací s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 6. a 7. 2. 2023, 14-16 h, 16-18 h v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17
v Ostravě-Vítkovicích. Setkání probíhají pravidelně 2x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 19. 1. 2023, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 

 

Kurzu pro hospicové dobrovolníky

Zveme Vás k účasti v Kurzu pro hospicové dobrovolníky, který bude zahájen 13. 1. 2023, 16-19 h. Smyslem práce hospicového dobrovolníka v rámci Dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava je poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocných, umírajících lidí zejména v Hospici sv. Lukáše. Během kurzu dobrovolníky odborně připravujeme v rámci teorie, praxe a supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Kontaktu pro přihlášení a podrobnosti: Olga Jarošová, Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše), tel.: 739 197 509; e-mail: hospicove.centrum@ostrava.charita.cz;

web: www.ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vás!

 

 

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/