Konec složenkám za odpad

14/4 2014

Statutární město Ostrava upozorňuje na splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014.

 

Od letošního roku nebudou zasílány složenky k úhradě poplatku za komunální odpad. Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami. Ukázalo se, že rozesílání poštovních poukázek je finančně náročné a neefektivní. V dnešní době je běžné, že lidé platí své platby bezhotovostně. Tento způsob je pohodlnější a levnější a stává se již standardem. Doporučujeme občanům využít možnost placení poplatku pomocí SIPO.

Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30. června 2014.

Poplatek ve výši 498 Kč na osobu je možné uhradit hotově nebo platební kartou kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2014 v pokladně Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 v pokladních hodinách:

pondělí a středa

8.00 – 17.00 hod.

úterý

8.00 – 15.30 hod.

čtvrtek

8.00 – 16.00 hod.

pátek

8.00 – 11.00 hod.

Pokud s sebou vezmete doklad o zaplacení poplatku za předchozí období, na kterém je uveden váš variabilní symbol, urychlíte tak provedení platby. Doporučujeme navštívit pokladnu již nyní a vyhnout se tak nepříjemnému čekání.

Další způsoby úhrady poplatku na č. účtu 30015-1649297309/0800:

- bankovním převodem nebo složenkou typu A se správným variabilním symbolem

- prostřednictvím SIPO (poplatník nám musí sdělit spojovací číslo SIPA, pokud tak již neučinil v předcházejícím období, a to do 15. května)

Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském roce) nebo navedení poplatku do SIPO získáte na lince 844 12 13 14, případně mohou občané kontaktovat pracovnice oddělení daní a cen, nebo na adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby nám může občan sdělit svou e-mailovou adresu a na blížící se termín splatnosti bude upozorněn zasláním krátké zprávy. Poplatek je možné uhradit také formou splátek.