MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

17/1 2024

Statutární město Ostrava vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, která vstoupila v platnost 1. 1. 2024. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 16/2023 je zveřejněno na webových stránkách statutárního města Ostravy (odkaz).

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Poskytujeme vám základní informace:

1. Poplatek ze psů platí držitel psa.

2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

3. Ohlašovací povinnost, že jste držitelem psa, je 15 dnů. Dojde-li k jakékoliv změně v ohlašovací povinnosti (úmrtí psa, změna trvalého pobytu), je nutné ji ohlásit rovněž do 15 dnů.

4. Místní poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku.

5. Překročí-li částka místního poplatku 1 000 Kč, lze uhradit poplatek ve dvou splátkách (31. března, 30. září).

6. Osvobození a úlevy od poplatku ze psa jsou uděleny jmenovitě a jsou uvedeny přímo v obecně závazné vyhlášce.

7. Sazby místního poplatku v městském obvodu Martinov:

8. Při úhradě poplatku je zapotřebí znát VARIABILNÍ SYMBOL, který obdržíte na úřadě městského obvodu

– kontakt: Ing. Michal Sněhota, tel. 599 423 100 nebo e-mail michal.snehota2@martinov.ostrava.cz.

9. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v pokladně městského obvodu (ul. Martinovská 3154/23, Ostrava-Martinov) nebo bankovním převodem na účet městského obvodu č. ú. 19-1651059369/0800 (vždy použijte variabilní symbol sdělený úřadem).