Seniorova AKADEMIE

7/6 2024

Městská policie Ostrava od 10. září opět spouští vzdělávací projekt určený pro ostravské seniory s názvem SeniorOVA akademie. Jedná se o cyklus preventivních přednášek a také exkurzí. 

Seniorova AKADEMIE

Projekt je zaměřen na předávání základních informací ve vztahu k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti, rizicích na internetu a možnostech prevence před kybernetickou kriminalitou a elektronickým násilím páchaným na seniorech. Chybět nebudou ani informace o nových trendech v oblasti páchání přestupkového a trestního jednání či témata zaměřená na zajištění osobního bezpečí a majetku seniorů.

 

Počet míst je omezen. K účasti je nutné se včas přihlásit na telefonním čísle 720 735 125.