Inzerce

Inzerce ve zpravodaji MARTIN

Ceník inzerátů v občasníku MARTIN 

 

Rozměr

Základní cena

DPH

Cena vč.DPH

1 strana A4

27 x 19 cm

3.000,--

630,--

3.630,--

1/2 strany A4

19 x 13 cm

1.500,--

315,--

1.815,--

1/4 strany A4

13 x 9 cm

750,--

157,50

907,50

1/8 strany A4

9 x 6 cm

375,--

78,75

453,75

Pokyny ke zveřejňování inzerátů

1) Menší inzeráty, než 1/8 stránky A4 nebudou ke zveřejnění přijímány

2) Do jednoho čísla je možno uveřejnit inzeráty v max. počtu 2 stran A4, přičemž pořadí bude chronologické podle data převzetí od inzerentů

3) Nebudou přijímány jakékoliv inzeráty politického rázu

4) Texty od inzerentů budou přijímány nejpozději 2 týdny před uzávěrkou čísla (tj. předáním tiskárně); v odůvodněných případech rozhodne o pozdějším přijetí redakční rada;

5) Termíny uzávěrek jsou uvedeny na adrese www.martinov.ostrava.cz v záložce „ZPRAVODAJ MARTIN – úvod“

6) Inzeráty je možno zveřejňovat v černobílém i barevném provedení

7) Cena za uveřejněný inzerát bude inzerentem uhrazena po udělení písemného souhlasu (viz „Potvrzení o zveřejnění inzerátu“) s jeho uveřejněním redakční radou na základě faktury vyhotovené finančním úsekem ÚMOb Martinov

8) Při opakovaném uveřejnění inzerátu min. ve 4 po sobě jdoucích číslech bude inzerentovi poskytnuta 5 % sleva za každý inzerát; v tomto případě inzerent uhradí cenu za všechny opakující se inzeráty předem při uveřejněním prvního

9) Příslušná čísla MARTINa s uveřejněným inzerátem si může inzerent stáhnout z adresy www.ostrava-martinov.cz v záložce „ZPRAVODAJ MARTIN – výtisky“

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 379/39 ze dne 17. srpna 2020

V Martinově dne 18. srpna 2020