Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Svěcení obecních symbolů a kaple

Poslední změna: Úterý 16.07.2013 14:53
22. října 1995 na martinovský krmáš došlo k vysvěcení kaple-zvonice a posvěcení obecních symbolů. Když byl den svěcení stanoven, nastaly velké přípravy, protože je to den, na který se nebude zapomínat. Příprava a realizace slavnostního odpoledne byla v režii ÚMOb Martinov.

22. října 1995 byla slunná podzimní neděle, obloha bez jediného mráčku. Počátek slavnosti byl stanoven na čtrnáctou hodinu. Vlastní slavnosti předcházela dopolední nedělní mše v plesenském kostele sv. Jakuba. Mše byla sloužená za živé i mrtvé občany Martinova.

V poledne prošla obci kapela pana Vaclavíka, který ráznou hudbou nepřímo zvala občany na odpolední slavnost.
Před čtrnáctou hodinou se v hojném počtu shromáždili občané na martinovské návsi, před vyzdobenou martinovskou kapli- obecní zvonici.

Ve 14,15 hodin začala odpolední slavnost - vysvěcení kaple-zvonice, postavené v roce 1931 a posvěcení symbolů Martinova. Uvítání přítomných občanů a hostů provedl místostarosta Ing. Jan Holuša.

Vysvěcení kaple-zvonice provedl děkan pan Ivan Fišar z Mariánských Hor za asistence pana faráře Josefa Bedřického z Velké Polomi, který v té době také spravoval neobsazenou plesenskou faru. S vysvěcením kaple-zvonice byly posvěceny také symboly Martinova (znak a prapor městského obvodu). Po provedení aktu promluvil k přítomným občanům starosta Martinova Josef Plaček a za hosty náměstek primátora Ostravy pan Ing. Zdeněk Pražák.

Poté se průvod občanů, v jejímž čele byl prapor Martinova (nesl jej pan Čestmír Křížek) dal do pohybu k martinovké radnici, kde za zvuky státní hymny byly na stožáry vztyčené státní vlajka a prapor Martinova. Vztyčení provedli radní MUDr. Petr Gallus a MVDr. Aleš Besuch.

Po krátkém zastavení před martinovskou radnicí průvod pokračoval k martinovskému masokombinátu, kde v jeho společenském sále pokračovala odpolední slavnost vystoupením dětí martinovské mateřské školy a studentů porubského gymnázia. Zpestřením programu bylo vystoupení kouzelníka.

Až do 18. Hodin k dobré pohodě a při připraveném pohoštění přítomných vyhrávala kapela. Po 18-té hodině byla slavnost ukončená velkým ohňostrojem před masokombinátem. Taneční zábavou do půlnoci byla celá akce ukončena. Na tuto akci se jistě bude dlouho vzpomínat.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Martinov
Martinovská 3154/23
723 00 Ostrava-Martinov


Úřední hodiny »