Svěcení obecních symbolů a kaple

22. října 1995 na martinovský krmáš došlo k vysvěcení kaple-zvonice a posvěcení obecních symbolů. Když byl den svěcení stanoven, nastaly velké přípravy, protože je to den, na který se nebude zapomínat. Příprava a realizace slavnostního odpoledne byla v režii ÚMOb Martinov.

22. října 1995 byla slunná podzimní neděle, obloha bez jediného mráčku. Počátek slavnosti byl stanoven na čtrnáctou hodinu. Vlastní slavnosti předcházela dopolední nedělní mše v plesenském kostele sv. Jakuba. Mše byla sloužená za živé i mrtvé občany Martinova.

V poledne prošla obci kapela pana Vaclavíka, který ráznou hudbou nepřímo zvala občany na odpolední slavnost.
Před čtrnáctou hodinou se v hojném počtu shromáždili občané na martinovské návsi, před vyzdobenou martinovskou kapli- obecní zvonici.

Ve 14,15 hodin začala odpolední slavnost - vysvěcení kaple-zvonice, postavené v roce 1931 a posvěcení symbolů Martinova. Uvítání přítomných občanů a hostů provedl místostarosta Ing. Jan Holuša.

Vysvěcení kaple-zvonice provedl děkan pan Ivan Fišar z Mariánských Hor za asistence pana faráře Josefa Bedřického z Velké Polomi, který v té době také spravoval neobsazenou plesenskou faru. S vysvěcením kaple-zvonice byly posvěceny také symboly Martinova (znak a prapor městského obvodu). Po provedení aktu promluvil k přítomným občanům starosta Martinova Josef Plaček a za hosty náměstek primátora Ostravy pan Ing. Zdeněk Pražák.

Poté se průvod občanů, v jejímž čele byl prapor Martinova (nesl jej pan Čestmír Křížek) dal do pohybu k martinovké radnici, kde za zvuky státní hymny byly na stožáry vztyčené státní vlajka a prapor Martinova. Vztyčení provedli radní MUDr. Petr Gallus a MVDr. Aleš Besuch.

Po krátkém zastavení před martinovskou radnicí průvod pokračoval k martinovskému masokombinátu, kde v jeho společenském sále pokračovala odpolední slavnost vystoupením dětí martinovské mateřské školy a studentů porubského gymnázia. Zpestřením programu bylo vystoupení kouzelníka.

Až do 18. Hodin k dobré pohodě a při připraveném pohoštění přítomných vyhrávala kapela. Po 18-té hodině byla slavnost ukončená velkým ohňostrojem před masokombinátem. Taneční zábavou do půlnoci byla celá akce ukončena. Na tuto akci se jistě bude dlouho vzpomínat.