Martinovský mokřad

Zvláště chráněné území - Martinovský mokřad

Martinovský mokřad byl vyhlášen přechodně chráněnou plochou v roce 1994. V katastru městského obvodu Martinov je ohraničen komunikacemi - Na Hrázi, Lipkovou alejí a železniční tratí ČD mezi Ostravou a Opavou. Toto území je místem vyznačující se řadou hnízdišť kriticky ohrožených ptáků.