Radnice

Úřad

Informace o Úřadu městského obvodu Martinov

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–Městským obvodem Martinov Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–Městským obvodem Martinov a v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.isvzus.cz