Informace

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–Městským obvodem Martinov Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–Městským obvodem Martinov a v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.isvzus.cz

Dotace a příspěvky

Zastupitelstvo městského obvodu Martinov schválilo usnesením č. 191/26 ze dne 5.3.2018 Program městského obvodu Martinov na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2018. V této složce naleznete všechny potřebné informace.