Čistota a pořádek

Sběr, svoz a využití odpadu ze zeleně

Technická informace

Službu nabízíme občanům vlastnícím nemovitost zahrady nebo zatravněného pozemku jako nadstandardní doplněk k současnému systému bezplatné možnosti uložení odpadu posečené trávy, shrabaného listí, event. spadaného ovoce do sběrného dvora, která je i nadále zachována.

Princip této aktivity spočívá v nabídce pohodlí prostřednictvím poskytnuté speciální nádoby – komposteru (hnědá plastová popelnice, u dna prostor pro odsazování vody, v bocích odvětrávací otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou bychom obsluhovali v intervalu 1 x za 14 dnů v období vegetační aktivity duben-listopad.

Cena služby (bez DPH) je pro občany kalkulována pro nádobu s objemem:

120 litrů 62,- Kč/měsíc, tj. 496,- Kč/za období 8 měsíců

240 litrů 84,- Kč/měsíc, tj. 672,- Kč/za období 8 měsíců

770 litrů 160,- Kč/měsíc, tj. 1 280,- Kč/za období 8 měsíců

K výsledné částce bude připočtena sazba 15% DPH a vyúčtování společnost OZO provádí po skončení služby (prosinec kalendářního roku).

S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus doporučujeme spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu služby provést změnu nebo navýšení.

Jak získat BIO popelnici? viz biopopelnice.ostrava.cz/jak-ziskat-bio-popelnici/