Sběrné dvory

Sběrný dvůr Třebovice

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu září 2020 se o necelý kilometr přesunul martinovský sběrný dvůr společnosti OZO Ostrava a je k dispozici v ulici Provozní na okraji Třebovic. Ve všech sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy odevzdat: 

větší množství: http://www.ozoostrava.cz/sluzby-pro-obcany-a-obce/komplexni-system-nakladani-s-komunalnimi-odpady/sberne-dvory

Provozní hodiny: 

www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory