Bezejmenný potok

Bezejmenný potok přitéká do Martinova z katastru Děhylov a je zaústěn do rybníka Štěpán. Uzemím Martinova protéká v úseku 0,28 - 1,74. Úsek v km 0,28 - 0,90 je směrově upraven bez břehového opevnění. Od km 0,90 po hranici katastru protéká Malým obecním lesem.