Řeka Opava

Řeka Opava tvoří východní hranici našeho městského obvodu a dosahuje délky 2,17 km. V říční kilometrové délce řečeno 2,67 - 4,84 od jejího ústí do řeky Odry. Její břehová kapacita koryta je na 5-ti letou vodu. Správce řeky Opavy je Povodí Odry, s.p., který má zpracovanou studii odtokových poměrů, ve které jsou stanoveny i záplavová území. Průtoky řeky Opavy jsou ovlivňovány manipulacemi na přehradách Kružberk a Slezská Harta.

řeka Opava - krásná i nemilosrdná

Řeka Opava, která protéká martinovským katastrem je mezi místním obyvatelstvem více známá jako Opavice. Po většinu roku je a byla řekou klidnou. Nesnáze způsobovala v době vydatných dešťů, které nebyly pravidelné.

Při vydatných, dlouhotrvajících deštích řeka Odra, do které se řeka Opava vlévá jako levoboký přítok , znemožňovala volnému odtoku řece Opavě v jejím ústí do Odry. Hladina řeky Opavy se zvedla a často zaplavovala přilehlá území v martinovském a třebovickém katastru. Lidé říkali, že ,,Odra tlačí Opavici".

Obyvatelstvo řeku milovalo. Chodili k ní na výlety s dětmi, trávili u ní dny odpočinku, zvláště, když u řeky bylo zřízené koupaliště. Pro dobrou náladu návštěvníků martinovští hospodští (jak se dovídáme z obecní kroniky), zde o nedělích v létě čepovali pivo. Ve všední dny hospodyňky v řece praly prádlo.

Ač řeka byla lidmi milována, brala si i krutou daň - lidské životy.

27. července 1925 v řece klesl pod vodu martinovský občan Artur Pyš. Nikdo neskočil do vody na jeho záchranu. Přivolaný lékař MUDr. Braun ze Svinova konstatoval smrt utonutím. Byla to obrovská rána pro rodinu, zvláště pro matku, vdovu paní Bertu Pyšovou, která se sama starala o sedm dětí, z nichž Artur byl nejstarší.

11. září téhož roku se v řece při ústí Plesenského potoka utopilo patnáctileté děvče z Martinova. Byla to Lýdie Hrubá, která byla od narození tělesně postižená. U řeky Opavy toho osudného dne pásla kozy. Toho dne se kozy vrátily samy. Nastalo její hledání, až byla nalezena pod břehem, kde Plesenský potok se vléval do řeky.

V zimě hladina řeky zamrzala a na jaře při náhlém tání to způsobovalo nemalé problémy. V zimě v roce 1922 led na řece měl v našem katastru tloušťku 40 až 50 cm. Při náhlém tání to ohrozilo most přes řeku v Třebovicích a jez na řece. Do místa byly poslány technické oddíly vojska, které trhavinou roztrhali led na řece od ústí Plesenského potoka až k třebovickému splavu. Po tomto zásahu poklesl stav ryb. Pro následující období byl vydán zákaz rybolovu v tomto úseku.
O úpravě řeky Opavy byla vedena řada jednání, kterou zpravidla uspořádala Slezská zemská komise v Opavě.
Objevily se i úvahy o zřízení a vybudování na řece Opavě několik přehrad. ,,Dolní" přehrada podle projektu měla být vybudována právě v martinovském katastru. Projekt z roku 1913 pro nedostatek financí se nerealizoval. Myšlenka vybudovat přehradu v Martinově náleží už jen historii.

Svou největší a zároveň nejničivější sílu ukázala řeka Opava při povodní 1880 a povodni 1997.