Plesenský potok

Plesenský potok je pravostranný přítok řeky Opavy v jejím 3,49 km od ústí do řeky Odry. V Martinově dosahuje délky 2,95 km.
Plesenský potok, někdy zvaný Plesenka, pramení na rozhraní dvou obcí a dvou okresů Plesná (Ostrava) a Velká Polom (Opava). Od pramene teče na východ po jižní strany Nové Plesné(část obce), protéká Starou Plesnou, jejím středem. U bývalého plesenského lihovaru se dostává do údolí pod Hůrou. Ve Mlýnku u restaurace Koliba se potok dostává do martinovského katastru, kterým protéká napříč a ústí do řeky Opavy.
Za restaurací Koliba odděluje Plesenský potok od vsi seskupení rodinných domů v ulici Na Svobodě (dříve osada Svoboda), která byla postavena převážně mezi světovými válkami. Ulice Na Svobodě leží na pravé straně Plesenkého potoka. Levá strana potoka přináleží Padělkám. Na křižovatce ulic Martinovská, Na Svobodě a Na Hrázi protéká potok pod mostem hlavní komunikace v martinovském městském obvodu. Pak teče podél hráze, mající po levé straně objekty Potravinářských závodů Martinov a po pravé straně objekty firmy Hruška s.r.o.. Protéká k rodinným domkům Na Hrázi a odtud do řeky Opavy jako její pravoboky přítok.
Břehy potoka po celé délce jsou osázeny vzrostlými listnatými stromy. V zátočinách potoka jsou vytvořeny tůně, mající větší hloubku, než na běžném toku, která je proměnná.
Voda ze břehu se vylévá vyjímečně. V některých úsecích byl tok potoka částečně regulován.
Do plesenskéko potoka se pomalu a postupně vrací život, který byl vypuzen nadměrným chemickým ošetřováním přilehlých polí, které se od padesátých let do roku 1989 obhospodařovaly zemědělská družstva.
V bezprostřední blízkosti v martinovském katastru Plesenkého potoka existuje několik zahrádkářských osad.