VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Informace o volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 07.06.2024 a 08.06.2024

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků


Kontaktní osoby ÚMOb Martinov pro volby 

Ing. Michal Sněhota, tel.: 599 423 100, e-mail:
Mgr. Dagmar Králová DiS., tel.: 599 423 105, e-mail:

 

Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Informace a oznámení pro voliče

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče, kteří se v době voleb do Evropského parlamentu nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Informace pro občany České republiky, kteří volí v zahraničí.

Informace pro občany jiných členských států - pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem, kteří mohou žádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území ČR.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu - pro voliče, kteří žádají o vydání voličského průkazu písemně. S voliči, kteří požádají o voličský průkaz osobně na úřadě, sepíšeme úřední záznam. 

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, anebo o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - pro občany jiných členských států Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.

Informace pro volební strany

 

Odkazy na volební informace

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Magistrát města Ostravy