Rada

Jednací řád

Jednací řád Rady městského obvodu Martinov upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí rady, pravidla jejího jednání a usnášení.