Komise oceňovací a likvidační

Komise oceňovací a likvidační Rady městského obvodu Martinov

Členové Komise oceňovací a likvidační

předseda        Miroslav BONGÁR

členy              Bc. Michal STEBELAK

                      Ing. Jiří ĎURÁK