Složení členů Zastupitelstva městského obvodu Martinov

Zastupitelstvo městského obvodu Martinov 2018 - 2022

 

Jolana Kavalková 

MARTINOV OK

starostka

Ing. Jiří Ďurák

MARTINOV OK

místostarosta

Ing. Vladimíra Bondy

MARTINOV OK

členka rady

předsedkyně

finančního výboru

Miroslav Bongár

MARTINOV OK

člen rady

Bc. Michal Stebelak

MARTINOV OK

člen rady

předseda

kontrolního výboru

MVDr. Aleš Besuch

SNK Evropští demokraté

člen zastupitelstva

Karel Civín

Nezávislí kandidáti - Martinov - 2018

člen zastupitelstva

Ing. Radka Hradilová

Nezávislí kandidáti - Martinov - 2018

členka zastupitelstva

členka

kontrolního výboru

Radim Kolář

PRO - MARTINOV 2018

člen zastupitelstva člen finančního výboru

Čestmír Křížek

Nezávislí kandidáti - Martinov - 2018

člen zastupitelstva

Ing. Jana Míková, Ph.D.

Komunistická strana Čech a Moravy

členka zastupitelstva členka finančního výboru

MUDr. Jan Máca, Ph.D.

MARTINOV OK

člen zastupitelstva

Rostislav Musálek

MARTINOV OK

člen zastupitelstva

Kamil Šeděnka

Nezávislí kandidáti - Martinov - 2018

člen zastupitelstva

LIbor Telička

PRO - MARTINOV 2018

člen zastupitelstva člen kontrolního výboru