Spolek Senioři Martinov

.

Výbor:

 

Historie klubu:

V roce 1960, kdy byla obec Martinov začleněna pod ObNV Ostrava – Poruba vznikl v obci KLUB DŮCHODCŮ. Prvním předsedou byl zvolen pan Arnošt Závodský dalšími členy, kteří pomáhali v klubu byli pan Theofil Otisk, paní Emílie Hajduková, Apolonie Galusová a Marie Kusynová. V této době klub spolupracoval s Klubem invalidů Ostrava – Poruba, pořádal besedy, přednášky, kulturní zájezdy, probíhaly návštěvy nemocných a pomoc ostatním občanům, a také spolupracoval se všemi společenskými sdruženími v obci. Dalšími předsedkyněmi byly paní Božena Plačková, Anna Kowalská, Květoslava Gallusová a Jana Kusynová. Posledním předsedou klubu důchodců byl pan Pavel Klímek.

Od února 2019 jsme registrovaným spolkem s názvem Spolek Senioři Martinov" (SSM). Náš klub má v současné době 53 členů, z toho 41 žen a 12 mužů. Našich schůzek se účastní kolem 50 členů, což je, si myslíme, velice pěkné. Kromě toho, že pořádáme odborné přednášky a besedy, chodíme taky na turistické výlety po okolí Ostravy. Každé pondělí si chodíme zacvičit jógu pod vedením zkušeného lektora. Pořádáme tradiční zájezdy do neznáma a v neposlední řadě spolupracujeme se svazem dobrovolných hasičů v Martinově při zajištění plesů jak pro dospělé, tak pro děti. Za to, že můžeme provozovat takové aktivity, musíme poděkovat Městskému obvodu Martinov za podporu, kterou od nich máme. Každoročně ve spolupráci s ním pořádáme soutěž v bowlingu  o putovní pohár starosty Martinova, které se účastní členové Sokola, Červeného kříže, hasičů a zaměstnanců MOb Martinov.

Schůzky členů našeho spolku se konají každé první pondělí v měsíci (kromě prázdnin) v 16.00 hod. v  martinovské hasičské zbrojnici a každou třetí středu v měsíci se schází dámský babinec", na kterém se věnujeme ručním pracím.

Hymna seniorů

Akce roku 2012     Akce roku 2013     Akce roku 2014     Akce roku 2015 - 1, 2  

Akce roku 2016    Akce roku 2018