SDH Martinov

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU MARTINOV

Sbor dobrovolných hasičů v Martinově byl založen v roce 1896. Během těchto let docházelo ke změnám jak v počtu členů, tak i techniky. V současné době je členem našeho sboru 161 mužů, z toho 54 žen a 21 mladých hasičů do 18 let.

Sbor patří mezi největší a taky nejčinnější složku v obci. Každoročně pořádá společenské plesy, dětské maškarní bály a hasičské soutěže v kategorii mužů, žen a veteránu. Na sportovním poli nás reprezentují tři družstva veteránů jedno družstvo mužů. Nezanedbatelnou činností je taky práce s mladými hasiči.

Zásahová jednotka je zařazena do JPO V a je vybavená zásahovým vozidlem DA 12 AVIA A 30. Jednotka v roce 2009 zasahovala při deseti mimořádných událostech.

Kontakt:

starosta SDH: Plaček Milan 602 502 254
velitel jednotky: Kupka Rostislav 603 741 368
velitel družstva: Ing. Jiří Křížek 776 256 987

http://www.sweb.cz/sdhmartinov/