Komise rady městského obvodu Martinov

Komise Rady městského obvodu Martinov jsou iniciativními a poradními orgány rady a ze své činnosti jsou radě městského obvodu odpovědny.

Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 59/3 ze dne 10.12.2018  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřídila tyto komise:

a) komisi pro občanské záležitosti

b) komisi oceňovací a likvidační

 

 

ukládá komisím úkoly v oblasti samostatné působnosti,

  • stanoví, ke kterým druhům radou projednávaných materiálů zpracuje komise své stanovisko, popř. určí materiál, který před projednáním v RMOb Martinov projedná příslušná komise. Stanovisko komise rady má doporučující povahu.

Komise RMOb Martinov se může obrátit na radu s iniciativním návrhem v kterékoliv věci patřící do její působnosti.