Životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

K místnímu poplatku za zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství jsou povinny se bez vyzvání přihlásit nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v čl. 6, bod 1 písmeno a) – m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.