Pokyny pro žadatele o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MOb Martinov

.

Začátek lhůty pro odevzdávání žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 6.3.2018 a konec této lhůty je stanoven na 4.6.2018.

Žádosti o dotaci se podávají v písemné formě na předepsaných formulářích, které jsou ke stažení pod odkazy níže. Žádost podávejte vždy v zalepené obálce označené jménem žadatele a formulací: Dotace - výběrové řízení. Podrobnější informace k dotačnímu programu jsou k dispozici v příloze věnované programu.