Potvrzení o bezdlužnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Potvrzení o bezdlužnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jehož zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

  Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí přímo v pokladně v budově ÚMOb Martinov, ul. Martinovská 3154/23, Ostrava - Martinov, částku správního poplatku převede ze svého peněžního účtu na účet Úřadu městského obvodu Martinov nebo poštovní poukázkou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat s pracovnicí finančního úseku Úřadu městského obvodu Martinov.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMOb Martinov, ul. Martinovská 3154/23, Ostrava - Martinov, finanční úsek

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  finanční úsek

  1. patro budovy úřední dny

  pondělí a středa :  8.00 - 12.00 hod a 13.00 - 17.00 hod

  Mgr. Dagmar Králová, DiS.
  tajemnice
  599423105
  606670078
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku, v případě, že potvrzení si žadatel vyžaduje vydat na počkání.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti činí 100,00 Kč. Lze jej uhradit v pokladně ÚMOb Martinov nebo převodem z účtu na účet, poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydá ihned po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o bezdlužnosti zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pouze pro informativní sdělení, dle e-mailu zaměstnance finančního úseku.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon číslo 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Řízení bude zastaveno.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.06.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno