Úsek vnitřních věcí

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

 • označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy
 • úřední desky úřadu městského obvodu
 • ztrát a nálezů na území městského obvodu 
 • vydávání potvrzení pro uplatnění práva v cizině
 • spisová služba úřadu městského obvodu  

Na úseku přenesené působnosti zabezpečuje činnosti:

 • kontaktního místa veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT)
 • provádění ověřování opisů listin a pravosti podpisů 
 • plnění úkolů stanovených zákonem o evidenci obyvatel (zástup za úsek sociální)
 • plnění úkolů stanovených předpisy při sčítání lidu, domů a bytů
 • činnosti na úseku správy místních poplatků a vymáhání pokut
 • agenda místního poplatku ze psů

 

Úřední hodiny

pondělí a středa 8:00–12:00     13:00–17:00

Každou středu v době od 1.12. do 31.1. a od 1.6. do 30.9. je úřední doba zkrácena do 16:00

Kontakty

Ing. Michal Sněhota
pracovník úseku vnitřních věcí