Úsek majetkoprávní

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

 • správu a evidenci majetku městského obvodu
 • uzavírání smluvních vztahů u nájmů a výpůjček pozemků
 • nabytí a prodej majetku městského obvodu
 • vydávání souhlasu s umístěním stavby a vstupem na pozemky městského obvodu   
 • uzavírání věcných břemen
 • správu místních komunikací
 • agendy pasportu komunikací, veřejného prostranství a veřejné zeleně
 • odpadové hospodářství a černé skládky

Na úseku přenesené působnosti zabezpečuje činnosti:

 • povolování kácení dřevin
 • veterinární a rostlinolékařská péče
 • kontaktního místa veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT)
 • provádění ověřování opisů listin a pravosti podpisů (zástup za úsek vnitřních věcí) 

Úřední hodiny

pondělí a středa 8:00–12:00     13:00–17:00

Každou středu v době od 1.12. do 31.1. a od 1.6. do 30.9. je úřední doba zkrácena do 16:00

Kontakty

Danuše Grussmannová
pracovník úseku majetkoprávního