Vyřízení rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané České republiky s trvalým pobytem v městském obvodě Ostrava-Martinov. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady nutné k získání nebo prodloužení platností rybářského lístku:

  1. Osvědčení o zkouškách z rybářského práva nebo dřívější rybařský lístek
  2. Občanský průkaz
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář)

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, úsek sociální, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

  Kontaktní osoba:       

  Bc. Irena Chaloupková tel.: 599 423 102 e-mail.: ichaloupkova@martinov.ostrava.cz

  Rybářský lístek můžete vyřídit v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • rybářský lístek z dřívější doby nebo osvědčení o zkouškách z rybářského práva,
  • občanský průkaz
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost obdrží občan při vyřizování rybářského lístku v kanceláři úseku sociálního Formulář žádosti

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Hradí se v hotovosti na místě, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

  1 rok

  100,- Kč

  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  50,- Kč

  3 roky

  200,- Kč

  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  100,- Kč

  10 let

  500,- Kč

  10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  250,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí rybářského lístku osobně proti podpisu v kanceláři pí Bc. Chaloupkové.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Vzhledem k rozličnosti případů je nutno podat žádost osobně.
  (Osobní návštěva je dále nutná z důvodu ověření osobních dokladů.)
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

  • přestupku dle ust. § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, za který se uloží pokuta do 8 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku
  • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.04.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno